Kraftige produkter

 K.S Terminals INC har et stort sortiment av kraftige produkter.

- Tilbehør til kabler og verktøy for konfeksjonering av tilbehør til kabler
- F
orskjellige typer terminaler, konnektorer, skjøter og kapslinger
- Isolering
- Batteri modul
ær konnektorer fra 15A og opp til kraftige saker på 350A.

Kontakt Emil på emil@ecpartner.no för mer informasjon
.