Halvledere

EC Partner har etter hvert blitt en solid leverandør av halvledere. Takket være våre direkte forbindelser i Japan og Taiwan har vi gode priser og leveringstider.


Everlight
- LED (alle varianter)
- Konstantspennings-dioder
- Displayenheter
- DOT matrix displays
- IR LED & mottakere
- Fototransistorer
- PIN fotodioder
- Foto interrupters (ITR)
NewJapan Radio (New JRC)
- Linjær IC (op-amp/komparator/regulator)
- Bipolar IC
- C-MOS LSI
- GaAs MMIC
- Audio IC
- LCD controller (bitmap/karakter segment)
- Opto-elektronikk


Pan Jit
- TVS overspenningsbeskyttelse.
- MOSFET effekt-transistorer
- Schottky
- Zenerdiode
- Brulikeretter

Victory
- LED (alle varianter)
- Konstantspennings-dioder
- Displayenheter
- DOT matrix displays
- IR LED & mottakere
- Fototransistorer
- PIN fotodioder
- Foto interrupters (ITR)

Eivind Flemmen
eivind@ecpartner.no
(+47) 22 76 66 23