Miljøansvar

Som importører av elektroniske komponenter er det viktig at vi tar vårt ansvar i produksjonskjeden for å opprettholde en god kvalitet på komponentene og redusere virkningen produkter har på miljøet.

RoHS og REACH
RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) er et EU-direktiv som innebærer et forbud mot kadmium, bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE) i visse typer elektriske og elektroniske produker (EE-produkter). Dette tilltak er opprettet for å begrense de stigene problemer i forbindelse med forurensingen av våre omgivelser. Målet med REACH er å sikre et høyt beskyttelsenivå innen helse og før miljøet samt å styrke bedriftenes konkurranseevne og nyskapning. REACH vil føre til at mer informasjon om kjemiske stoffers helse- og miljøskadelige egenskaper blir lettere tilgjengelig for myndigheter og publikum. Det europeiske kjemikalieregelverket om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier gjelder i Norge genom EØS-avtalen.

Konfliktmineraler er mineraler der utvinningen og handelen finansierer væpnede konflikter i deler av verden. Disse mineraler er tantal, gull, tinn og wolfram. Disse mineralene har en opprinnelse i den demokratiske republikken Kongo (DRC) eller fylker som har en grense til DRC (Angola, Republikken Kongo, Den sentralafrikanske republikk, Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi og Zambia). EC Partner støtter fullt ut målet om RoHS och REACH og leverer alle varer i henhold till begge regulativene.

EC Partner støtter fullt ut målet om RoHS och REACH og leverer alle varer i henhold till begge regulativene. Som distributør produserer vi ikke de produktene vi selger, men samarbeider tett med våre leverandører for å håndtere konsekvensene av direktivene. Ingen av produktene som leveres inneholder konfliktmineraler. EC Partner er i stand til å gi informasjon og dokumentasjon om innholdet av produktene vi selger i samarbeide med våre leverandører.