Minska kostnader med rätt belysning

En äldre belysningsanläggning som är 15-20 år gammal kan dra 4 gånger så mycket energi som en ny. Den snabba teknikutvecklingen av LED-komponenter möjliggör besparningar för både miljön och ekonomin. Enligt Belysningsbranschen består många företags elkonsumption till 30% av belysningen och med ett byte till mer moderna LED-armaturer kan elförbrukningen minskas med upptill 80%.

LED-teknikens förmåga att använda energi på ett effektivt sätt är så avgörande att uppfinnarna för den blå ljusdioden 2014 fick Nobelpriset i fysik. Ungefär 25% av världens elförbrukning går till belysning.

VR AW4040EK LED för armaturer är ett bra exempel till effektiv belysning. Kontakta oss för mer information och berätta om dina behov.