Donert komponenter

Elektronikk har en sentral rolle i "informasjonsrevolusjonen" da absolutt alle maskiner, apparater og sensorer inneholder elektroniske komponenter. Vi hos EC Partner oppdaterer vårt ERP-system sammen med en gjennomgang av lageret og donerer derfor fullt brukelige, men for oss ukurante komponenter til Åpen Sone for eksperimentell informatikk ved Universitetet i Oslo.