Seminar

Seminar i beregning og konstruksjon av spoler og drosler for power supply.

Ta med dine kollegaer eller andre som trenger mer kunnskap om det litt mystiske kunnskapsfeltet.

Lær å beregne drosler og spoler for forskjellige topologier som: Flyback, resonante konvertere, dc/dc mm.

Fullt kurskompendium på ca 25 sider vil bli levert ut til odel og eie. Noe som i seg selv er verd kurs avgiften!

Minimum 10 deltakere for å holde kurset. For de som er innteresert i å få et kurs internt i bedriften så ta kontakt: kurs1@kvervil.no

Les mer i vedlagte dokument