Rett kabelløsning

(Coaxial) Kabler og kontakter blir ofte oversett når ingeniører designer sine elektriske produkter. Feil bruk av kabel/kontakt/kabel-forsamling vil i stor grad påvirke systemets ytelse og riktig valg av disse er essensielt for at systemet skal yte optimalt. Frekvensområde, VSWR (Voltage Standing Wawe Ratio), impedanse, power-håndteringsevne, lengde og diameter på kabelen er noen kriterier man kan basere sine valg av løsniger etter.

For å forsikre seg om rett valg av kabelløsninger til de komponentene man bruker i systemet kan du gå inn på www.hustsan.com/tw og kontakte vår produktansvarlig Emil på emil@ecpartner.no for forespørsler, prøver og datablader.